Archives

אחרי לילה עם מעט שינה, טיסה מוקדמת, מונית, גשם מפתיע, רכבת עמוסה (תמיד קראנו למחלקת ג’נרל, בה יושבים עם כל האספסוף ההודי כשלא מזמינים כרטיסים מראש, ‘המעוכים’. עכשיו אני מבין למה…) ועוד מונית הגענו לפושקר. פושקר – העיירה, האגם הקדוש והשוק הצבעוני – היא מה שהחזיר אותי להודו. הגעתי לפה בפעם הקודמת כמה ימים לפני החזרה לארץ, ואחרי שמיציתי את ההימלאיה ההודית פתאום מצאתי את עצמי בהודו אחרת. אחרי שלושה ימים נקרעתי… Read More