Archives

בקו לנטה החלטתי שהגיע הזמן להפסיק עם השטויות האלה – הגיע הזמן לחזור לצלול, אחרי שמונה שנים. כל פעם שאני עושה שנורקלינג אני נזכר בתחושת הרוגע הממכרת שהצלילה נותנת לי, וכועס על עצמי, כי אין סיבה שהפסקתי לצלול. אנחנו כבר על הסירה, ונסה המדריכה עושה לי רענון על ציוד הצלילה, נהלים כלליים ונהלי בטיחות. אנחנו מגיעים לאתר הצלילה, היא כבר במים. הגיע תורי. אני חוזר בראש על מה שהיא הסבירה לי, איך… Read More