Archives

כבר זמן מה לא יצא לי לשבת ולכתוב, להרהר בחוויות שעברתי בימים האחרונים. אני יכול לכתוב לכם פירוט יבש של מעלליי בימים האחרונים, אבל זה לא מרגיש לי נכון. אני מקווה שזה כבר יתגלגל תוך כדי, לפחות חלק. נתחיל מהסוף, מהטרי. הבוקר קמנו לפנות בוקר בסיפו אחרי שבילינו שם שלושה ימים. חמש וחצי, קור כלבים, אוטובוס נוח מחכה לנו ובעשר הדקות שנותרו אנחנו יושבים בבית התה שמחוץ לאוטובוס, שותים את התה הבורמזי… Read More